20.09.2017

Cześć!

Czytaj dalej »

Trzęsienie ziemi w Meksyku - Reakcja pary królewskiej

Twitter

Czytaj dalej »

19.09.2017

Prinsjesdag 2017


Dzisiaj, jak co roku w każdy trzeci wtorek września, w Hadze odbyło się Prinsjesdag, czyli pierwsza oficjalna sesja parlamentu po przerwie wakacyjnej. Zgodnie z tradycją, król Willem-Alexander wygłosił mowę tronową (Troonrede), napisaną przez premiera, zawierającą plany rządu na następny rok.


Tegoroczna ceremonia minęła w cieniu formacji nowego rządu, po wakacjach rozmowy między przedstawicielami czterech partii zostały wznowione.


O godzinie 13:00 król i królowa oraz książę Constantijn i księżna Laurentien specjalnymi karocami wyruszyli do Ridderzaal z Pałacu Noordeinde. Dla mieszkańców Hagi był to dzień wolny.


Na ceremonii byli obecni wszyscy członkowie rządu na czele z premierem Markiem Rutte, deputowani Izby Wyższej i Niższej (Eerste i Tweede Kamer), przedstawiciele korpusu dyplomatycznego oraz członkowie Rady Stanu, Trybunału Obrachunkowego, Gabinetu Króla, Najwyższej Rady Szlachty oraz Kancelarii Orderów Holenderskich.


Członkowie Stanów Generalnych,

Tradycyjnie, w dniu otwarcia parlamentu wszystkie oczy zwrócone są na Hagę. Ale dzisiaj nasze myśli są przede wszystkim z ludźmi z Sint Maarten, Saby i Sint Eustatius, którzy ostatnio tak mocno cierpieli przez niszczącą moc huraganu Irma. Nasze serca są z nimi. Właśnie w trudnych chwilach takich jak te, które jednoczą nasze Królestwo, idziemy do przodu. Wsparcie i pomoc zostało wyrażone z wielu części kraju. Rząd zrobi wszystko, aby złagodzić ostre niebezpieczeństwo na wyspach. Karaibska część Królestwa nie zostanie sama, a teraz stoi przed zadaniem odbudowy.

Patrząc na Holandię, gdy kadencja obecnego rządu zbliża się do końca, widzimy wiele pozytywnych wydarzeń. Więcej osób szuka pracy. Więcej ludzi kupuje domy. Firmy inwestują więcej. Po kilku trudnych latach znów widzimy rozkwitającą gospodarkę i zdrowe finanse publiczne. Ale nie każdy odczuwa skutki tego wzrostu gospodarczego wystarczająco w ich codziennym życiu. Ważne jest, aby więcej ludzi skorzystało z tego dobrobytu.

Jednocześnie możemy zobaczyć, że wiele dzieje się w świecie wokół nas. Są wojny i konflikty zbrojne w różnych częściach świata. Istnieje zagrożenie terroryzmem i kwestią migracji. Zmieniają się również relacje geopolityczne.W tym roku otwarcie parlamentu wchodzi w okres, w którym powstaje nowy rząd, a zatem obecny rząd musi zachowywać powściągliwość w zakresie przedkładania nowych propozycji. Ale nie zwalnia to z obowiązku robienia tego, co leży w interesie kraju. Dostosowania są zawsze potrzebne, aby móc odpowiedzieć na ostatnie zmiany.

Dzięki częściowo konstruktywnej postawie wielu partii w Stanach Generalnych, w ostatnich latach Holandia wzmocniła fundamenty. Nasz kraj jest w znacznie lepszej formie niż w przypadku, gdy rząd objął urząd w 2012 roku. Jest to spowodowane wzrostem gospodarki międzynarodowej, ale także zdolnością adaptacyjną, ciężką pracą i odpornością Holendrów.

Po latach nędzy, gospodarka zaczęła rosnąć od 2014 roku. Wiele istotnych wskaźników jest pozytywnych: eksport, konsumpcja i inwestycje korporacyjne. Nadwyżka budżetowa budżetu państwa nadal rośnie.Mając pracę lub bycie bezrobotnym, to ogromna różnica w życiu ludzi. Dlatego jest tak zachęcające, że coraz więcej osób płaci za pracę. Bezrobocie spada gwałtownie i ma wynieść 4,3% w przyszłym roku. Ale pomimo tego, jak dobre są wszystkie liczby i prognozy, nie każdy czuje korzyści. Nadal istnieją osoby, które co roku starają się płacić czynsz i kończą spotkanie lub martwią się o bezpieczeństwo pracy. Rząd zapewnił, że wszystkie grupy, w tym osoby o niskich dochodach i osoby starsze utrzymają swoją siłę nabywczą.

Świat poza naszymi granicami jest zawsze czynnikiem wpływającym na otwarte i zorientowane na arenie międzynarodowej społeczeństwo, takie jak nasze. Niestety, w ostatnich latach nastąpiła tendencja do wzrostu niestabilności międzynarodowej. Jest to tendencja, która wydaje się wpływać bezpośrednio i pośrednio na życie ludzi.

Bliskie związki naszego kraju z resztą świata są często wzbogacające. Duża liczba Holendrów odbywa wakacje zagraniczne. Komunikujemy się na całym świecie poprzez social media. I my zarobimy duży udział w naszych dochodach poza naszymi granicami.Globalizacja jest faktem, który musi odpowiadać krajowi. Wielu Holendrów czerpie korzyści. Ale nie wszyscy i nie we wszystkich dziedzinach. Na przykład coraz częściej ludzie muszą konkurować z pracownikami z innych krajów, którzy nie zawsze są objęci lub zobowiązani przestrzegać tych samych zasad.

Napięcia w innych częściach świata często kończą się wojną i przemocą. Ta przemoc często pojawia się blisko naszych domów. Największe zagrożenie wynika z ataków terrorystycznych w krajach wokół nas. Lokalizacje znane wszystkim mogą nagle przekształcić się w miejsca strachu, smutku i cierpienia: Promenada des Anglais, Most Westminster, Las Ramblas. Ale nie wolno nam pozwolić, abyśmy byli rządzeni przez strach. Najlepszą odpowiedzią na terroryzm jest kontynuowanie naszego życia w ten sam sposób. Służby bezpieczeństwa są bardzo czujne i robią wszystko, aby zapobiec atakom. Walka z radykalizacją wymaga zarówno działań prewencyjnych, jak i reaktywnych, od zwrócenia uwagi na kwestię w szkołach w celu uchylenia obywatelstwa holenderskiego.

Siłą naszego sposobu życia w Holandii jest fakt, że wszyscy, niezależnie od ich pochodzenia lub przekonań, mogą znajdować się we wspólnych wartościach prawa. Rząd inwestuje na wiele sposobów w spójność społeczną, integrację, przestrzeganie prawa i wzmacnianie naszych wspólnych norm i wartości. Przede wszystkim budowanie zjednoczonego społeczeństwa jest wspólną odpowiedzialnością i stałym zadaniem rodzin, szkół, stowarzyszeń - w skrócie, dla wszystkich. Każdy z nas ma własną ważną rolę do odegrania.


W celu zapewnienia bezpieczeństwa narodowego i dobrobytu, Holandia współpracuje z innymi krajami w Unii Europejskiej, NATO, ONZ i wielu innych organizacjach międzynarodowych. Tylko poprzez działanie wspólne, możemy poradzić sobie z wieloma międzynarodowymi wyzwaniami, przed którymi stoimy. Dlatego wycofanie się z Unii Europejskiej naturalnego sojusznika, takiego jak Wielka Brytania, jest rozczarowującym krokiem, wymagającym starannego postępowania. W Brukseli Holandia nadal stara się o Unię Europejską, która rozwiązuje problemy w zakresie bezpieczeństwa, migracji, klimatu i energii.

Na przykład zobowiązania podjęte w ramach porozumienia paryskiego muszą zostać włączone do solidnej europejskiej polityki klimatycznej i energetycznej. Walka ze zmianą klimatu jest z definicji zadaniem międzynarodowym, do którego musi się przyczynić każdy kraj. W Holandii kontynuujemy w pełni wdrożenie umowy dotyczącej zrównoważonego wzrostu energii, która koncentruje się na redukcji emisji CO2.

W 2018 roku Królestwo będzie członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ. Nasze członkostwo podkreśla nasze stałe zaangażowanie na rzecz stabilności na świecie, wykorzystując wszystkie dostępne nam środki: dyplomacja, współpraca na rzecz rozwoju i rozmieszczenie personelu wojskowego.


 Holenderscy mężczyźni i kobiety, którzy pracują dla pokoju i bezpieczeństwa, często z dala od domu, zasługują na nasze poparcie i nasz najwyższy szacunek. Holenderskie rozmieszczenie wojskowe jest skierowane przede wszystkim do szerszej niestabilności wokół Europy, ponieważ ma to największy wpływ na Holandię i jej sojuszników. Rząd przedłożył niedawno propozycje rozszerzenia na 2018 rok trwających misji na Litwie, w Afganistanie i w Mali, a także wkład Holandii w walkę z ISIS i działaniami antypirackimi.

Aby złagodzić szereg trudnych problemów, dodatkowe pieniądze zostaną przeznaczone na bezpieczeństwo i przeciwdziałanie terroryzmowi. Służby wywiadowcze będą mogły zatrudniać więcej pracowników. Królewska Armia Wojskowa i Straż Graniczna otrzymają fundusze na wzmocnienie kontroli granicznej, w tym na lotnisku Schiphol. Aby lepiej zaradzić rosnącemu ryzyku i zagrożeniom w świecie cyfrowym, zostaną udostępnione dodatkowe pieniądze, aby stawić czoła cyberprzestrzeni i cyberprzestępczości.

Bezpieczeństwo i stabilność stanowią fundament wzrostu i dobrobytu w części karaibskiej Królestwa. Dodatkowe pieniądze zostaną udostępnione dla straży przybrzeżnej, a działania mające na celu walkę z przestępczością transgraniczną i przestępczością, które osłabiają społeczeństwo będą kontynuowane przez następne cztery lata. Dobra edukacja i ograniczanie ubóstwa stanowią zasadniczą część wysiłków mających na celu osiągnięcie strukturalnej poprawy sytuacji w części karaibskiej Królestwa. Tam, gdzie jest to możliwe, rząd oferuje praktyczne wsparcie inicjatywom lokalnym. Przykładem tego podejścia są najnowsze porozumienia w sprawie zmniejszenia ubóstwa z nowym rządem w Curaçao.Rząd czuje ciągłą i szczególną odpowiedzialność za zapewnienie sprawiedliwości niewinnym ofiarom lotu MH17. 17 lipca tego roku, trzy lata po dniu katastrofy samolotu, ich najbliżsi krewni zebrali się w lesie pamięci w Vijfhuizen, gdzie na pamiątkę tych zmarłych umieszczono 298 drzew. Ostatnio podjęto decyzję, że następne kroki, ściganie i sądzenie sprawców odbędzie się w Holandii. Fundusze są zarezerwowane w tym celu na przyszły rok.

W przyszłym roku będzie dostępnych więcej pieniędzy na opiekę pielęgniarską. Celem jest umożliwienie osobom w podeszłym wieku szczególnej troski poprzez zatrudnienie większej liczby pracowników. Odnosi się to w szerokim odczuciu w społeczeństwie i w Stanach Generalnych. Aby spełnić normy jakości domów opieki, pierwszy krok zostanie podjęty w 2018 roku, przy czym wzrost budżetu wyniesie 435 mln euro.

Dobre wykształcenie dla wszystkich dzieci jest ważne, a dobrzy nauczyciele robią wszystko, co różnica. Ich praca zasługuje na nasze uznanie. Rząd inwestuje 270 milionów euro w poprawę i nowe umowy dotyczące warunków zatrudnienia w szkołach podstawowych.W okresie tego rządu, wydobycie gazu w prowincji Groningen zostało zmniejszone o ponad połowę, a od 1 października tego roku produkcja zostanie jeszcze bardziej skrócona. Potrzebne jest jednak więcej, aby zapewnić sprawiedliwość wśród mieszkańców lokalnych, którzy odczuwali niekorzystny wpływ przemysłu gazowego na terenie prowincji. Przygotowywany jest fundusz kompensacyjny i nowy protokół kompensacyjny. 

Członkowie Stanów Generalnych,

Tego dnia tradycyjnie analizujemy stan naszego narodu jako podstawę kształtowania przyszłej polityki. To jest zawsze migawka w podróży i nigdy nie jest ostatecznym obrazem. Rząd stoi wobec stałego zadania pracy na rzecz wzrostu i lepszego życia dla każdego, kto mieszka w naszym kraju. Jest to zgodne z naszą historią, w której wielokrotnie razem byliśmy w stanie wznosić się coraz wyżej.

Z perspektywy nowego rządu, który obejmie urząd, dziś oznacza początek nowego roku parlamentarnego. Rok, w którym program nowej administracji ustali parametry naszej pracy. Holandia jest krajem rządu koalicji. Dzięki współpracy wiele osiągnięto w ciągu ostatnich kilku lat i wiele można na niej zbudować. Kilka minut po godzinie czternastej monarcha z małżonką, bratem i bratową udali się w drogę powrotną do pałacu. Ceremonia zakończyła się pozdrowieniem zebranych Holendrów pod Pałacem Noordeinde.


Królowa Máxima miała na sobie suknię od Natan. Biżuteria pochodzi z kolekcji królewskiej, należała niegdyś do królowej Wilhelminy.

Księżna Laurentien nosiła suknię od Hardies Couture i nakrycie głowy od Eudii.Czytaj dalej »

Copyright © Szablon wykonany przez Blonparia